Beëdigde vertalingen

PORTAAL is de absolute referentie voor uw beëdigde vertalingen en tolkopdrachten.

beëdigde vertaling 2

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is een vertaling die enkel door een geregistreerd beëdigd vertaler kan worden gemaakt. Sommige officiële documenten zijn buiten het land van herkomst niet automatisch rechtsgeldig. Daarom moet een beëdigd vertaler, die door een rechtbank beëdigd is op grond van opleiding en ervaring, de vertaling maken en zijn handtekening op de documenten plaatsen.

Wanneer een vertaling beëdigd is, heb je de garantie dat het om een waarheidsgetrouwe, officiële vertaling gaat en zo heeft het document ook rechtskracht in binnen- of buitenland.

Moet je langskomen om een beëdigde vertaling te bekomen?

Neen, dit is niet nodig. Bestel je beëdigde vertalingen online via mail of WhatsApp.

Hoe kan je de officiële documenten aan Portaal bezorgen?

 • Per mail:
  Mail een goed leesbare foto of scan van uw documenten naar info@por-taal.be
 • Via WhatsApp:
  Stuur een goed leesbare foto of scan van uw documenten naar 0478 050 815.
 • Per post:
  U kan een kopie van uw documenten verzenden naar: Vertaalbureau Portaal – Nieuwenhovestraat 43 – 9506 Geraardsbergen.
 • Op kantoor:
  U kan ook een afspraak maken via mail (info@por-taal.be) of telefonisch (0032 478 050 815) om uw documenten binnen te brengen in één van onze kantoren (Geraardsbergen, Ninove of Gent). 

Wat is een legalisatie of apostille en zijn deze nodig?

Een beëdigde vertaling bestemd voor gebruik in het binnenland, is geldig in elektronische vorm met digitale handtekening van de beëdigd vertaler. 

Voor gebruik in het buitenland is er een validatie nodig van FOD Buitenlandse Zaken te Brussel, in de vorm van een legalisatie of apostille. 

Bespaar tijd en geld en contacteer ons voor meer info op maat. Wij zorgen voor een rechtsgeldige beëdigde vertaling zodat u de verplaatsing naar Brussel niet hoeft te maken.

Overzicht meest courante beëdigde vertalingen

Geboorteaktes, huwelijksaktes, huwelijkscontract, diploma’s voor studie of werk in het buitenland, diplomasupplementen, bewijs van goed gedrag en zeden, echtscheidingsaktes, getuigschrift van woonst, adoptiedossiers, overlijdensaktes, verkoopakte, verkoopcontract, compromis, aankoopbelofte, rijbewijs, identiteitskaart, testament, erfrechtverklaring, attest nationaliteit, uittreksel uit het strafregister, loonfiches, attest ongehuwde staat, medische attesten, getuigschriften, vonnissen en arresten, verzoekschrift, arbeidscontract, notariële akten, dagvaardingen, statuten, uittreksel KBO, oprichtingsakte, uittreksel Staatsblad, contracten, …

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close