Beëdigde vertalingen

PORTAAL is de absolute referentie voor uw beëdigde vertalingen, legalisaties en tolkopdrachten.

beëdigde vertaling 2

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is een vertaling die enkel door een beëdigd vertaler kan worden gemaakt. Sommige documenten zijn buiten het land van herkomst niet automatisch rechtsgeldig. Daarom moet een beëdigd vertaler, die door een rechtbank beëdigd is op grond van opleiding en ervaring, de vertaling maken en zijn handtekening op de documenten plaatsen.

Wanneer een vertaling beëdigd is, heeft u de garantie dat het om een waarheidsgetrouwe vertaling gaat en zo heeft het document ook rechtskracht in het land van de rechtbank waar de beëdigd vertaler bij aangesloten is.

Wat is een legalisatie en is dit nodig?

Naast de handtekening van de vertaler, is soms ook een legalisatie van het document nodig. Het legaliseren van een document gebeurt door de rechtbank van Eerste Aanleg waar de beëdigd vertaler zijn eed heeft afgelegd en is geldig in héél België. 

Om onnodige kosten te vermijden, vraagt u best aan de instantie waarvoor u de documenten nodig heeft, of een legalisatie noodzakelijk is.

Moet ik langskomen om een gelegaliseerde vertaling te bekomen?

Neen, dit is niet nodig. U mag een scan mailen van de te vertalen tekst en ook de betaling online met ons regelen zodat u de verplaatsing niet moet maken. De beëdigde (en gelegaliseerde) vertaling wordt u dan met de post verstuurd.

Zijn de beëdigde vertalingen ook geldig in het buitenland?

Ja. Onze vertalingen kunnen ook gebruikt worden in het buitenland. Na de legalisatie bij de rechtbank heeft u voor veel landen ook nog een legalisatie nodig bij FOD Justitie, FOD Buitenlandse zaken en eventueel de desbetreffende ambassade. Contacteer ons gerust voor meer info hieromtrent.

Hoe kan ik de officiële documenten aan Portaal bezorgen?

 • Per mail:
  Mail een goed leesbare scan of foto van uw documenten naar info@por-taal.be
 • Via WhatsApp:
  Stuur een goed leesbare foto van uw documenten naar 0478 050 815.
 • Per post:
  U kan een kopie van uw documenten verzenden naar: Vertaalbureau Portaal – Dendermondse Steenweg 42 – 9100 Sint-Niklaas.
 • Op kantoor:
  U kan ook een afspraak maken via mail (info@por-taal.be) of telefonisch (0032 478 050 815) om uw documenten binnen te brengen in één van onze kantoren (Sint-Niklaas, Geraardsbergen, Ninove of Gent). Een afspraak kan ook na de kantooruren of in het weekend.

Enkele voorbeelden van officiële documenten

Geboorteaktes, huwelijksaktes, diploma’s voor studie of werk in het buitenland, bewijs van goed gedrag en zeden, echtscheidingsaktes, adoptiedossiers, overlijdensaktes, rijbewijs, attest nationaliteit, uittreksel strafregister, loonfiches, attest ongehuwde staat, medische attesten, getuigschriften, vonnissen en arresten, notariële akten, dagvaardingen, statuten, contracten, …

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close