Beëdigde vertalingen

PORTAAL is de absolute referentie voor uw beëdigde vertalingen, legalisaties en tolkopdrachten.

beëdigde vertaling 2

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is een vertaling die enkel door een beëdigd vertaler kan worden gemaakt. Deze vertaler is door een rechtbank beëdigd op grond van opleiding en ervaring. De legalisatie van het document gebeurt door de rechtbank waar de beëdigd vertaler zijn eed heeft afgelegd.

Een beëdigde vertaling is nodig voor alle officiële documenten die ten behoeve van officiële instanties in een andere taal moeten vertaald worden.

Wanneer een vertaling beëdigd is, heeft u de garantie dat het om een waarheidsgetrouwe vertaling gaat.

Hoe kan u ons uw officiële documenten bezorgen?

1. Per mail:
U kan uw documenten inscannen of er een foto van nemen en mailen naar info@por-taal.be. Dit is de snelste manier.

2. Per post:
U kan een kopie van uw documenten verzenden naar: Vertaalbureau Portaal – Dendermondse Steenweg 42 – 9100 Sint-Niklaas.

3. Op kantoor:
U kan ook een afspraak maken via mail (info@por-taal.be) of telefonisch (0478 050 815) om uw documenten binnen te brengen in één van onze kantoren (Sint-Niklaas, Geraardsbergen of Gent). Een afspraak kan ook na de kantooruren of in het weekend.

Moet u langskomen om een gelegaliseerde vertaling te bekomen?

Neen, dit is niet nodig. U mag een scan mailen van de te vertalen tekst en ook de betaling online met ons regelen zodat u de verplaatsing niet moet maken. De beëdigde en/of gelegaliseerde vertaling wordt u dan met de post verstuurd.

Kwaliteit, snelheid en discretie

Portaal werkt met hoog gekwalificeerde vertalers die beëdigd zijn bij de rechtbank en die kwaliteit, snelheid en discretie hoog in het vaandel dragen. Wij zorgen ervoor dat uw documenten gelegaliseerd en dus afgestempeld worden door de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Enkele voorbeelden van officiële documenten

Geboorteaktes, huwelijksaktes, diploma’s voor studie of werk in het buitenland, bewijs van goed gedrag en zeden, echtscheidingsaktes, adoptiedossiers, overlijdensaktes, rijbewijs, attest nationaliteit, uittreksel strafregister, loonfiches, attest ongehuwde staat, medische attesten, getuigschriften, vonnissen en arresten, notariële akten, dagvaardingen, statuten, contracten, …

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close