Beëdigde vertalingen

PORTAAL is de absolute referentie voor uw beëdigde vertalingen, legalisaties en tolkopdrachten.

beëdigde vertaling 2

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is een vertaling die enkel door een beëdigd vertaler kan worden gemaakt. Sommige documenten zijn buiten het land van herkomst niet automatisch rechtsgeldig. Daarom moet een beëdigd vertaler, die door een rechtbank beëdigd is op grond van opleiding en ervaring, de vertaling maken en zijn handtekening op de documenten plaatsen.

Wanneer een vertaling beëdigd is, heb je de garantie dat het om een waarheidsgetrouwe, officiële vertaling gaat en zo heeft het document ook rechtskracht in binnen- of buitenland.

Wat is een legalisatie en is dit nodig?

Naast de handtekening van de vertaler, is soms ook een legalisatie van het document nodig. 

 • Wanneer je vertaling bestemd is voor het binnenland, volstaat de officiële stempel van de beëdigd vertaler.
 • Wanneer je vertaling bestemd is voor het buitenland, moet je vertaling gelegaliseerd worden door de dienst Legalisaties en Parlementaire Vragen van de FOD Justitie. 

Moet ik langskomen om een beëdigde vertaling te bekomen?

Neen, dit is niet nodig. U mag een scan mailen van de te vertalen tekst en ook de betaling online met ons regelen zodat u de verplaatsing niet moet maken. De beëdigde (en eventueel gelegaliseerde) vertaling wordt (worden) dan met de post verstuurd.

Is een apostille nodig?

Afhankelijk van het land waarvoor het document bestemd is en van het soort document kan een apostille vereist zijn. Sinds 1 mei 2018 worden apostilles enkel nog op elektronische wijze verstrekt. Een apostille kan worden aangevraagd bij de dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Let wel op, voor sommige documenten is eerst een legalisatie vereist vooraleer een apostille kan worden afgeleverd.

Hoe kan ik de officiële documenten aan Portaal bezorgen?

 • Per mail:
  Mail een goed leesbare scan of foto van uw documenten naar info@por-taal.be
 • Via WhatsApp:
  Stuur een goed leesbare foto van uw documenten naar 0478 050 815.
 • Per post:
  U kan een kopie van uw documenten verzenden naar: Vertaalbureau Portaal – Dendermondse Steenweg 42 – 9100 Sint-Niklaas.
 • Op kantoor:
  U kan ook een afspraak maken via mail (info@por-taal.be) of telefonisch (0032 478 050 815) om uw documenten binnen te brengen in één van onze kantoren (Sint-Niklaas, Geraardsbergen, Ninove of Gent). Een afspraak kan ook na de kantooruren of in het weekend.

Overzicht meest courante beëdigde vertalingen

Geboorteaktes, huwelijksaktes, huwelijkscontract, diploma’s voor studie of werk in het buitenland, diplomasupplementen, bewijs van goed gedrag en zeden, echtscheidingsaktes, getuigschrift van woonst, adoptiedossiers, overlijdensaktes, verkoopakte, verkoopcontract, compromis, aankoopbelofte, rijbewijs, identiteitskaart, testament, erfrechtverklaring, attest nationaliteit, uittreksel uit het strafregister, loonfiches, attest ongehuwde staat, medische attesten, getuigschriften, vonnissen en arresten, verzoekschrift, notariële akten, dagvaardingen, statuten, uittreksel KBO, oprichtingsakte, uittreksel Staatsblad, contracten, …

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close